Telefonické rezervace: +420 725 402 705
 

Společnost byla založena dvěma společníky:
Florián Kostrbík (otec) bytem Kremličkova 10, 621 00 Brno 70%
Michal Kostrbík (syn) bytem Kremličkova 10, 621 00 Brno (30%)
Zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 34796 dne 24.srpna 1999

 1. Úvodem
  Společnost vznikla na základě rozvinutí spolupráce p.Františka Vítka s jeho přáteli z Lotyšska
  • Janis Slesars
  • Rostislav Olejník
  • Valdis Kokle
  jako představitelé cihelny LODE, kde v roce 1984 pracoval p. František Vítek jako ředitel montáží dodávky technologie společností „Přerovské strojírny“ a Stavební strojírenství“.
  Název společnosti ViLiAn byl zvolen na počest manželek hlavních osob, které stály u zrodu společnosti
  • Vi – Via Slesars
  • Li – Lída Vítková
  • An – Anna Kostrbíková

  Florián Kostrbík a František Vítek se seznámili v roce 1996, když byli vysláni sdružením společností pana Miloslava Doubka (STAS, DaRu, DUOS, Audo atd) k řízení výstavby rodinných domků ve městě Vidnoe pod Moskvou a nabídkami rekonstrukce cihelen v Ruské Federaci.

  V roce 1997 založil p. Vítek (20%) a DUOS (80%) společnost STAS IDZ s cílem provádění montáží na zakázkách STAS. Z důvodu zadluženosti firmy a nemožnosti provádění obchodních operací se dohodli p. Vítek a Kostrbík založit novou společnost s cílem provádění obchodní činnosti se závodem LODE Lotyšsko. Na základě nepříjemných zkušeností p. Vítka se společníky firmy STAS IDZ, tento odmítnul účastnit se jako společník další firmy a ponechal aktivity na kolegu Floriána Kostrbíka. Tohle je ve zkratce hlavní popud pro založení společnosti.

 2. Začátky obchodování

  V prvním roce začala společnost obchodování se sušárenskými paletami za spolupráce Zdeňka Vaicenbachera z Břeclavi. Dále společnost věnovala pozornost starším strojním zařízením cihlářské technologie, jejích repasím a výhodným prodejem pro cihelny v Pribaltice. Nadvázala úzkou spolupráci s firmou Cihlářské technické služby v čele s p. Františkem Stravou a Josefem Štěpánkem.

 3. Rozvíjení společnosti

  V úzké spolupráci s představiteli cihelny LODE (koupili závod Kalnciems) vznikla potřeba rekonstrukce pece spočívající v laboratorních zkouškách hlíny (GEOBRICK pánové Peloušek, Sírný) a později p. Josef Polach a taktéž technologické řešení výpalu tj. nové hořáky spolupráce Zdeněk Sedláček, který doporučil jako projektanty technologického zařízení pece a sušárny zaměstnance firmy CONTAR PLUS. Tato spolupráce se rozvíjela při přechodu topného média mazut na plyn na peci LODE 04 a výstavbou pece LODE 05 a také na dalších akcích v Pribaltice, ale i Azerbaijanu. Přepravu zboží do Litvy a Lotyšska realizovala firma TRANSA Uherské hradiště (Miloslav Szymurda řidič Radek Juračka) a firma Petr Bastl Drnovce. Úspěšná realizace dodávek technologie a technologické pomoci při řízení výpalu a sušení cihlářských výrobků s důrazem na lícovou cihlu byla docílena také využitím bohatých zkušeností pana Pavla Chodelku , který osobně v několika turnusech řídil výpal a zaučoval personál. Na základě úzké spolupráce byla rozšířena práce na cihelně Lívani (koupila jí společnost LODE) a byla dodána technologie řezání a ukládání mokrých výrobků na sušárenské palety, která byla realizována společně s firmou TRIPROX Ivančice v čele s p. Jaroslavem Schilbergrem.. Za aktivní spolupráce s majitelem společnosti Josipem Kulašem a firmy CONTAR PLUS v čele s panem Josefem Houškou a některými zaměstnanci (Jan Schubert, Oldřich Palát, Pavel Škopík, Vítězslav Malina) se společnost mohla odvážit uzavírat i větší obchodní akce a dodávky. S ředitelem cihelny p. Viktorem Šilovem byly navázány úzké kamarádské kontakty a spolupráce pokračovala dodáváním některých komponentů a pomoci při řešení modernizace ústí lisu na formování cihlářských bloků. V cihelně Kalnciems byla realizována první dodávka linky za použití robota FANUC, za spolupráce s firmou CONTAR PLUS a její subdodavateli Eibl Jiří se synem a s firmou ARC-H představitel p. Michal Mrázek. Na doporučení p. Rostislava Olejníka, p. Florián Kostrbík a Pavel Chodelka navštívili cihelnu Taurage, kde nabídli pomoc při řešení technologických problému se sušením a výpalem. Byl zobchodován projekt úpravy pece a technologická pomoc. Na základě důvěry ředitele závodu p. Juozapas Gudelis byly realizovány dvě linky řezání a ukládání výrobků za sušárenské palety (Šlesinger, Vítek, Kostiha) a ořezávač od firmy CONTAR PLUS. Na základě čestnosti a úspěšnosti realizace dodávek byla spolupráce rozšířena na cihelnu Švenčioneli ředitel p. Rimantas Rudis dodávka linky na řezání a ukládání mokrých cihel na sušárenské palety od firmy CONTAR PLUS a cihelna Rokai ředitel pí. Violeta Ciesnene dodávka linky na řezání a ukládání suchých výrobků na sušárenské palety os firmy CONTAR PLUS při využití robota FANUC od firmy ARC-H.

  Největší dodávka společnosti byla realizována v roce 2006 pro společnost SIA LODE KIEGELIS při využití fondů Evropské Unie
  • Přechod od manuálního řízení na zavedení počítačového řízení sušení a výpalu lícové cihly a kolejové dopravy (Josef Kostiha)
  • Vyzdívka pecních vozů (šamot PCO Žarow Polsko přepravce Marek Robak PL) realizace šéfmontáž Michal Bačík
  • Ukládací automat suchých výrobků na pecní vozy při využití 2 x robot FANUC. Realizace firma CONTAR PLUS ředitel Josef Houška
 4. Všeobecná světová krize

  Na přelomu let 2007-2008 se začal projevovat nedostatek odbytu cihlářských výrobků v Pribaltice což mělo značný vliv na investice a modernizaci výroby. Začala se prohlubovat celosvětová krize a společnost musela na vzniklou situaci reagovat. Za pomoci pana Milana Pišla nadvázali pánové František Vítek a Florián Kostrbík spolupráci s panem Fachradinem Bakišovem z Baku Azerbaijanu.

  V roce 2008 byla realizována první dodávka do nové cihelny HAJIQÁBUL všeobecný projekt firma CONTAR PLUS (Palát, Palátová, Hlinková) a byla dodána linka na řezání a ukládání výrobků na sušárenské palety a v roce 2009 další linka na paketování cihlářského zboží s využitím robota FANUC. Montáž realizovali za přímé koordinace p. Floriána Kostrbík a p. Josefa Houšky pánové František Novák, Milan Hadra, Antonín Šauer, otec a syn Krásovi, za FANUC p. Matoušek. Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky o rekonstrukci cihelny.

 5. Jiné aktivity

  Společnost rozšířila předmět podnikání na poskytování tělovýchovných služeb s orientací na výcvik potápěčů a organizování sportovních akcí pro příslušníky AČR za spolupráce s p. Ladislavem Zbíňovcem.

  Dále rozšířila předmět podnikání na zpracování dat, a touto činností se zabýval hlavně společník Michal Kostrbík při poskytování služeb hotelu Voroněž a také spolupráce při automatizaci řízení cihlářských závodů.

 6. Investice

  Na základě úspěšnosti obchodování, patřičné míře zisku společnost nakoupila kromě základního kancelářského vybavení, pracovních prostředků také první automobil CITROEN C-8, později RENAULT 19 a PEUGEOT 307cc. Také koupila první nemovitost „nefunkční Vodárnu) Zajistila si stálé připojení k internetu a ostatní modernizaci komunikace a řízení činnosti.

  V roce 2007 si společnost nechala zpracovat projekt rekonstrukce a přístavby objektu „Vodárna“ na „Sídlo firmy“. Dne 19.11.2008 byla stavba úspěšně kolaudována a předána do užívání. Prostory k ubytování pronajala p. Michalovi Kostrbíkovi k podnikání jako FO a prostory občerstvení pronajala p. Floriánovi Kostrbíkovi k podnikání jako FO, který Zařídil místo jako provozovnu Udens Tornis (lotyšský jazyk – vodárna) na počest lotyšským partnerům, se kterými začala a rozvinula svoje podnikání, založeného na čestnosti a odpovědnosti za splnění úkolů stanovených jednotlivými kontrakty.